مجموعه قوانین ومقررات مرتبط

تفاهم نامه آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت)

دستورالعمل اجرایی آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت)

شیوه نامه اجرایی آموزش های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت) سال 1400-1399

تبلیغات
اخبار سامانه
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹
دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه نیروهای مسلح
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۶
پروژه‌‎های عملی خدمات آموزشی و گردشگری
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
آغازبه کار باشگاه مهارت ایرانیان