شرکای اجتماعی وآموزشی

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام 

 موضوع تفاهم نامه :

  1. همکاری مشترک درامور پژوهشی، مشاوره و برنامه‌ریزی و اجرای دوره­‌های آموزشی کاربردی، سمینار و همایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی برای جوامع هدف به صورت حضوري، غيرحضوري و الكترونيكي در زمینه‌هاي مهارتی و فنی، علوم  اقتصاد آزاد، اموراجتماعي و فرهنگی، منابع مديريتي، منابع انساني
  2. همکاری در بخش اعتبارسنجی و ارزیابی تخصصی فردی و مجموعه‌ای
  3. صدور تاییدیه آموزشي مشترک براي شرکت کنندگان در موضوعات بند یک همین ماده  به زبان فارسی و لاتین
  4. همکاری و مشارکت از امکانات آموزشی طرفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از قبیل استفاده از فضای آموزشی، تجهيزات آموزشي، اساتید، نشریات و منابع آموزشی
  5. همکاری در جذب و  اعطای نمایندگی‌های مشترک در سراسر کشور جهت فعالیت های علمی و آموزشی
  6. بهره برداری مشترک ازلوگوی شبکه دانشگاهی جهان اسلام دربرنامه های مشترک
تبلیغات
اخبار سامانه