شرکای اجتماعی وآموزشی

شرکت به‌پرداز جهان (سامانه سربازماهر)       

موضوع قرارداد:

ارایه خدمات دیجیتال ثبت نام و شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی بر بستر سامانه smaher تولیدی شرکت به‌پرداز، جهت ثبت ‌نام متقاضیان شرکت در دوره‌های "سازمان فنی و حرفه‌ای " توسط "به‌پرداز" (بعنوان نماینده تام‌الاختیار قرارگاه مهارت‌‌آموزی سربازان وظیفه نیروی‌های مسلح براساس تفاهم‌نامه با شرکت توسعه و پژوهش ناجی) درکلیه استان‌‌هایی که"کانون کشوری" در آنها دارای نمایندگی و شعب رسمی آموزشی میباشد.

تبصره 1: کار عملیات اجرایی موضوع قرارداد توسط کارکنان دفتر مرکزی شرکت به‌پرداز انجام می‌گیرد.

تبصره 2: نمایندگان کانون کشوری دراستان‌ها شامل کانون‌های استانی، انجمن‌های صنفی و آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای آزاد ، دارای معرفی نامه رسمی از کانون کشوری می‌باشند .

تبلیغات
اخبار سامانه