رشته‌های آموزش مهارتی

خوشه صنعت

ردیف نام گروه نام استاندارد کد استاندارد قدیم پیشنیاز سطح تحصیلات ورودی ساعت-نظری ساعت-عملی ساعت-پروژه ساعت کل
1 فناوری نانو متصدي اتاق تميز 2149-95-001-1 ندارد کارشناسی 32 74 0 106
2 فناوری نانو طراح مدارات نانو الكترونيكي آنالوگ 2149-95-003-1 ندارد کارشناسی 35 85 0 120
3 مدیریت صنایع انتقال تکنولوژی در بنگاه صنعتی 2421-37-008-1 تصميم گيري به روش TOPSIS کارشناسی مدیریت و مهندسی صنایع 15 31 0 46
4 مدیریت صنایع مدير توليد 0-28/14/1/3 ندارد کارشناسی صنایع یا مدیریت صنعتی 42 63 0 105
5 مدیریت صنایع مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید 0-28/13/1/3 ندارد کارشناسی مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع 75 155 0 230
6 مدیریت صنایع پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 0-83/10/1/1/1 ندارد کارشناسی 25 50 0 75
7 برق برقكار ساختمان درجه 1 8-55/28/1/4 برقکار ساختمان درجه 2 پایان دوره راهنمایی 119 271 0 390
8 برق نصب و تعمیر درهای اتوماتیک 0-23/32/1/1/17 ندارد ديپلم فنی 9 21 0 30
9 کنترل وابزار دقیق کارور PLC 0-84/55/2/4 ندارد ديپلم ریاضی، دیپلم تجربی، دیپلم فنی هنرستان 82 230 0 312
10 کنترل وابزار دقیق کالیبراسیون ابزاردقیق 0-23/05/1/1/26 ندارد فوق ديپلم برق 21 39 0 60

دریافت فایل کامل اکسل

بعلت مشکلات فنی مرورگر کروم، برای دانلود از مرورگر اُپرا یا سایر مرورگرها استفاده کنید.

تبلیغات
اخبار سامانه