رشته‌های آموزش مهارتی

خوشه کشاورزی

ردیف نام گروه نام استاندارد کد استاندارد قدیم پیشنیاز سطح تحصیلات ورودی ساعت-نظری ساعت-عملی ساعت-پروژه ساعت کل
1 امور باغی کشت کار موز 6-22/19/1/2 ندارد پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی) 21 56 0 77
2 امور باغی کارگر ماهر تولید در گلخانه‌های هوشمند هیدروپونیک تولید گل 6-27/45/1/1 ندارد پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی) 27 77 0 104
3 امور دام و ماکیان مدیر واحد پرورش مرغ مادر 6-25/14/1/1 ندارد دیپلم 85 105 0 190
4 امور دام و ماکیان استحصال كننده زهر زنبور عسل 6123/7/1 پرورش دهنده زنبور عسل دیپلم 45 63 0 108
5 امور زراعی برنج کار 6-27/94/1/3 ندارد پایان دوره اول متوسطه(پایان دوره راهنمایی) 114 42 0 156
6 امور زراعی تولیدکننده بذر پیاز 6113/90/1 ندارد دیپلم 61 49 0 110
7 امور زراعی توليد كننده سوخت‌های زيستی از پسماندهای فيبری كشاورزی 6111-62-063-1 ندارد دیپلم 35 15 0 50
8 امورشیلات و آبزی‌پروری بهره بردار آكواريوم هاي صنعتي پرورش ماهي 1312/32/1 ندارد دیپلم 80 130 0 210
9 امورشیلات و آبزی‌پروری پرورش ماهی قزل ا لا در سیستم مداربسته 6221-65-021-1 ندارد دیپلم 62 108 0 170
10 امورشیلات و آبزی‌پروری تکثیر ماهیان زنده‌زای آکواریومی 6221-63-006-1 ندارد پایان دوره راهنمایی 20 70 0 90

دریافت فایل کامل اکسل

بعلت مشکلات فنی مرورگر کروم، برای دانلود از مرورگر اُپرا یا سایر مرورگرها استفاده کنید.

تبلیغات
اخبار سامانه