تشکل های صنفی آموزشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

تلفن

1

اله کرم لیراوی

بوشهر

09173779328

2

فرهادجامه شورانی

کرمانشاه

09188361504

3

ثریا توکلی 

البرز

09121612849

4

مجید معافی

مازندران

09227608117

5

صمدقاسمیه

آذربایجان شرقی

09144314865

6

افسانه عینی

گیلان

09113422375

7

فاطمه باستانی

گلستان

09111774517

8

رحیم عابدی

تهران

09123464927

9

امیرپراخودی مقدم

مرکزی

09183616815

10

غلامرضا  مومنی

خوزستان

09161137814

11

رقیه مسگری

قم

09127480131

12

ایرج میری

آذربایجان غربی

09143452016

13

سیدبهاالدین هادی زاده

اردبیل

09143554900

14

محمد دهقانی

اصفهان

09133310115

15

سعید خدایی

زنجان

09141946532

16

ثریا فتحی کوهی دهکردی

چهارمحال و بختیاری

09121937991

17

زهرا خالدی

خراسان جنوبی

09151614900

18

محمود عدالتی راد

خراسان رضوی

09153111596

19

مجیدوقارموسوی

خراسان شمالی

09331840447

20

عبدالحمید سارانی

سیستان و بلوچستان

09153415173

21

مرجانه لشگری

سمنان

09121735162

22

علی قاسمی مطلق

فارس

09171211120

23

سیدیوسف موسویان

قزوین

09123816721

24

هیوا یاسینی

کردستان

09180619345

25

مهرداد میرزایی

کرمان

09133916288

26

زهرا اسلامی مقدم

لرستان

09216912039

27

شیوا ناصرشریفی

همدان

09181111299

28

محمدرضا بیکس 

یزد

09133517484

تبلیغات
اخبار سامانه