شرکای اجتماعی وآموزشی

انجمن دوقلوها و چندقلوهای پارسی 

http://irtwins.com

موضوع تفاهم نامه :

1-1- ارائه خدمات آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای، منطبق براستانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور توسط آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای آزاد کشور وابسته به کانون کشوری به دوقلوها و چند قلوها و اعضای خانواده آنها  .

2-1- همکاری در برگزاری گردهمائی ها، سمینار علمی و ترویجی وکارگاه‌های آموزشی درحوزه توسعه فرهنگ مهارت آموزی.

تبلیغات
اخبار سامانه