الکترونیک

 طرح ایران مهارت

رشته : الکترونیک

 

نام رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت آموزش
الکترونیک ساخت مدارات الکترونیکی ساده  22
الکترونیک عیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلت 21
الکترونیک نصب و حذف برنامه های کاربردی و باز و بست گوشی تلفن همراه و تبلت 14
الکترونیک ساخت سازه هاي مکانیکی ربات 30
الکترونیک اندازه گیري و پیاده سازي مدار الکترونیکی ربات 30
تبلیغات
اخبار سامانه