امور باغی

طرح ایران مهارت

رشته: امور باغی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
امور باغی تهیه جوانه ها 19
امور باغی خشک کردن بذرها 18
امور باغی کاشت نهال ارگانیک  18
امور باغی هرس کردن درختان 18
امور باغی پیوند زنی   17
امور باغی تکثیر گل در گلدان  16
امور باغی نگهداری گل های آپارتمانی 12
امور باغی نگهداری و پرورش کاکتوس 18
امور باغی پرورش سبزیجات در منزل 30
امور باغی پرورش صیفی جات در منزل 25
امور باغی پرورش گیاهان دارویی گلخانه اي 15
تبلیغات
اخبار سامانه