امور دام و ماکیان

طرح ایران مهارت

رشته: امور دام و ماکیان

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
امور دام و ماکیان پرورش فنچ  15
امور دام و ماکیان پرورش مرغ بومی   15
امور دام و ماکیان پرورش بلدرچین 32
امور دام و ماکیان پرورش کرم ابریشم در مقیاس کوچک 25
امور دام و ماکیان تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل 20
امور دام و ماکیان زنبورداري خانگی 28

 

تبلیغات
اخبار سامانه