امور مالی و بازرگانی

طرح ایران مهارت

رشته: امور مالی و بازرگانی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
امور مالی و بازرگانی استفاده از ماشین حساب در محاسبات 10
امور مالی و بازرگانی  کارآفرینی با رویکرد KAB 22
امور مالی و بازرگانی استفاده از چرتکه در محاسبات مالی 22
امور مالی و بازرگانی اینفوگرافی در حسابداري 15
امور مالی و بازرگانی  بکارگیري سواد مالیGISS 20
امور مالی و بازرگانی درآمد زایی از طریق شبکه هاي اجتماعی 30
امور مالی و بازرگانی راه اندازي فروشگاه هاي اینترنتی (تجارت الکترونیک) 30

 

تبلیغات
اخبار سامانه