خدمات آموزشی

طرح ایران مهارت

رشته: خدمات آموزشی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
خدمات آموزشی استفاده بهینه از زمان 10
خدمات آموزشی استفاده از اصول رده بندی دیوئی(مقدماتی) در کتابداری 15
خدمات آموزشی انجام طرح های پژوهشی مقدماتی 12
خدمات آموزشی بکارگیری اصول حقوق شهروندی 10
خدمات آموزشی بکارگیری اصول فن بیان مقدماتی 16
خدمات آموزشی تندخوانی مقدماتی 25
خدمات آموزشی رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم 10
خدمات آموزشی همکاری در بهینه سازی دخل و خرج خانواده 17
خدمات آموزشی بکارگیری مشاوره و هدایت شغلی  20
تبلیغات
اخبار سامانه