صنایع چرم وپوست و خز

طرح ایران مهارت

رشته: صنایع چرم و پوست و خز

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
صنایع چرم و پوست و خز دوخت دستکش چرمی 20
صنایع چرم و پوست و خز ساخت کمربند چرمي 20
تبلیغات
اخبار سامانه