صنایع چوب

طرح ایران مهارت

رشته: صنایع چوب

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
صنایع چوب برشکاری و اجرای طرح‌های ساده مشبک  18
صنایع چوب ساخت اتصالات ساده درودگری (فاق و زبانه، نیم و نیم) ‍‍‍‍ 27
صنایع چوب ساخت اشکال ساده چوبی 10
صنایع چوب ساخت رحل قرآن کریم با چوب ‍‍‍‍ 25
صنایع چوب ساخت قاب عکس ساده چوبی  15
صنایع چوب سوخت نگاری طرح‌های ساده بر روی چوب 16
صنایع چوب معرق کاری طرح‌های ساده بدون قالب  22
صنایع چوب منبت کاری طرح‌های ساده   23
صنایع چوب مونتاژ هواپیمای اسباب بازی چوبی  8
تبلیغات
اخبار سامانه