صنایع دستی (بافت)

طرح ایران مهارت

رشته: صنایع دستی(بافت)

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
صنایع دستی (بافت) بافت عروسک های تزئینی 15
صنایع دستی (بافت) بافت کلاه، جوراب ،کفش با دو میل  15
صنایع دستی (بافت) بافت لوازم تزیینی با قلاب 15
صنایع دستی (بافت) گلیم بافی (چاکدار و بدون چاک) 19
صنایع دستی (بافت) گلیم بافی (پیچ بافی و سوزنی) 19
صنایع دستی (بافت) بافت انواع وسایل تزئینی با حصیر 19
صنایع دستی (بافت) مکرومه بافی ساده 15
صنایع دستی (بافت) بافت گلیم بدون دار (تاپستری) 21
صنایع دستی (بافت) مروارید بافی 20
صنایع دستی (بافت) گرگور بافی (کلگر) 30
صنایع دستی (بافت) گبه بافی 25
صنایع دستی (بافت) کیف بافی 20
صنایع دستی(بافت) بافت اشارپ و لچک (بافت سه گوش) 30
صنایع دستی (بافت) بافت پتو و قنداق فرنگی 30
صنایع دستی (بافت) بافت رومیزي 30
صنایع دستی (بافت) بافت سرهمی کودك 30
صنایع دستی (بافت) بافت شال ساده (رینگی، کراواتی، وارمر) 30
صنایع دستی (بافت) بافت فرشینه با گونی 20
صنایع دستی (بافت) بافت کت (نیم تنه) 30
صنایع دستی (بافت) بافت کلاه و پاپوش کودك 30
صنایع دستی (بافت) بافت کوسن و روبالشتی 30
صنایع دستی (بافت) بافت گل هاي تزیینی 30
صنایع دستی (بافت) بافت گلیم حصیري 20
صنایع دستی (بافت) بافت گلیم لادي 20
صنایع دستی (بافت) بافت گلیم ورنی 20
صنایع دستی (بافت) بافت موتیف 30
صنایع دستی (بافت) تابلوبافی با گونی 20
صنایع دستی (بافت) تریکو بافی (سبد حمل نوزاد) 20
صنایع دستی (بافت) تریکو بافی (سبدبافی) 20
صنایع دستی (بافت) تریکو بافی (سینی پذیرایی و سبدهاي نظم دهنده) 20
صنایع دستی (بافت) ساخت عروسک کچه 20
صنایع دستی (بافت) ساخت هفت سین با تریکو 30
صنایع دستی (بافت) بافت تزئینات سرویس بهداشتی با گونی 20
تبلیغات
اخبار سامانه