طلا و جواهرسازی

طرح ایران مهارت

رشته: طلا و جواهرسازی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
طلا و جواهرسازی اره‌کاری نقره 20
طلا و جواهرسازی برش‌کاری سنگ‌های نیمه قیمتی 18
طلا و جواهرسازی حکاکی روی سنگ‌های نیمه قیمتی 19
طلا و جواهرسازی خوش‌نویسی روی سنگ‌های نیمه قیمتی 18
طلا و جواهرسازی ساخت حلقه نقره 20
طلا و جواهرسازی ساخت زنجیر نقره 20
تبلیغات
اخبار سامانه