کنترل ابزار دقیق

طرح ایران مهارت

رشته: کنترل ابزار دقیق

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
کنترل وابزار دقیق تعمیر و تعویض شیشه، بند، پایه رقاص و باتری ساعت مچی 16
تبلیغات
اخبار سامانه