گياهان دارويي و داروهای گیاهی

طرح ایران مهارت

رشته: گياهان دارويي و داروهای گیاهی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
گياهان دارويي و داروهای گیاهی اسانس گیری گیاهان به روش مقدماتی 16
گياهان دارويي و داروهای گیاهی تقطیر عرقیات سنتی به روش ابتدایی 19
گياهان دارويي و داروهای گیاهی تهیه دمنوش های ارگانیک 19
گياهان دارويي و داروهای گیاهی تهیه شربت های ارگانیک 18
گياهان دارويي و داروهای گیاهی تهیه نوشابه های ارگانیک 19
گياهان دارويي و داروهای گیاهی خشک کردن گیاهان دارویی 15
گياهان دارويي و داروهای گیاهی کاشت و نگهداری از گیاهان دارویی 16
گياهان دارويي و داروهای گیاهی استخراج روغن های حیوانی به روش مقدماتی 13
گياهان دارويي و داروهای گیاهی استخراج روغن از دانه های گیاهی به روش مقدماتی 25
گياهان دارويي و داروهای گیاهی استخراج روغن های گرم و سرد از گیاهان دارویی به روش مقدماتی 25
گياهان دارويي و داروهای گیاهی بررسی فرآوری رنگ های البسه از گیاهان ارگانیک 16
گياهان دارويي و داروهای گیاهی بررسی فرآوری رنگ های آرایشی و بهداشتی از گیاهان ارگانیک 16
گياهان دارويي و داروهای گیاهی بررسی فرآوری رنگ های خوراکی از گیاهان ارگانیک 16
گياهان دارويي و داروهای گیاهی بررسی کرم های گیاهی  13
گياهان دارويي و داروهای گیاهی بررسی گیاهان دارویی   20
گياهان دارويي و داروهای گیاهی بررسی ماسک های گیاهی  13
گياهان دارويي و داروهای گیاهی کشت بافت گیاهان دارویی 20
گياهان دارويي و داروهای گیاهی کاشت گیاه آلوئه ورا در گلدان 15
گياهان دارويي و داروهای گیاهی بسته بندي گیاهان دارویی 20
گياهان دارويي و داروهای گیاهی پرورش و فرآوري گل محمدي 30
گياهان دارويي و داروهای گیاهی تهیه شامپوهاي گیاهی 20
گياهان دارويي و داروهای گیاهی تهیه صابون هاي گیاهی 20
گياهان دارويي و داروهای گیاهی تولید نشاء گیاهان دارویی 30
تبلیغات
اخبار سامانه