معماری

طرح ایران مهارت

رشته: معماری

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
معماری ماکت سازی ساده ساختمان با فوم و یونولیت 20
معماری  نصب پوسترهای دیواری طرح برجسته  (پوشش 3D) 12
معماری ‍‍‍‍ آجرچینی ساده 15
معماری ‍‍‍‍ رنگ کاری سطح دیوار 14
معماری ‍‍‍‍ کاشی کاری ساده دیوار 20
معماری مدل سازی سه بعدی  با نرم افزار sketch up 20
معماری ‍‍‍‍ نصب کاغذ دیواری 12
معماری نقشه کشی پلان ساده ساختمانی  با نرم افزار AutoCAD‍‍‍‍ 20
معماری طراحی معماری داخلی 30
معماری اسکیس فضاهاي خارجی 30
معماری تزیین فضاي داخلی 30
تبلیغات
اخبار سامانه