هنرهای تجسمی

طرح ایران مهارت

رشته: هنرهای تجسمی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
هنرهای تجسمی ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک  20
هنرهای تجسمی برجسته سازی در نقاشی اکریلیک 20
هنرهای تجسمی جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی پاستل  20
هنرهای تجسمی جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی  20
هنرهای تجسمی جنسیت پردازی اشیای بیجان در نقاشی رنگ روغن 20
هنرهای تجسمی چهره‌پردازی در نقاشی پاستل  24
هنرهای تجسمی چهره‌پردازی در نقاشی رنگ روغن 24
هنرهای تجسمی چهره‌پردازی در نقاشی مداد رنگی  24
هنرهای تجسمی ساخت جعبه کادو 10
هنرهای تجسمی طبیعت‌پردازی در نقاشی رنگ روغن  23
هنرهای تجسمی طبیعت‌پردازی در نقاشی مدادرنگی  23
هنرهای تجسمی طراحی اجسام با اکولین 20
هنرهای تجسمی طراحی اشیا در سیاه قلم 20
هنرهای تجسمی عکاسی دیجیتال در حالت اتومات   20
هنرهای تجسمی نقاشی پاستل روی مقوای جیر 20
هنرهای تجسمی نقاشی گل با آبرنگ  20
هنرهای تجسمی نقاشی گل با گواش 20
هنرهای تجسمی نقاشی منظره با آب مرکب 20
هنرهای تجسمی نقاشی منظره با گواش 20
هنرهای تجسمی نقاشی میوه با آبرنگ 20
هنرهای تجسمی نقاشی میوه با گواش 20
هنرهای تجسمی نقاشی طرح‌های ساده با رنگ‌های ویترای 15
هنرهای تجسمی نقاشی با رنگ آکریلیک روی پارچه  19
هنرهای تجسمی نقاشی روی چوب با رنگ آکریلیک 14
هنرهای تجسمی نقاشی روی کاشی و سرامیک 14
هنرهای تجسمی نقاشی یک طرح ساده روی چرم ‍‍‍‍ 19
هنرهای تجسمی نقاشی روی سفال 15
هنرهای تجسمی استنداپ کمدین (خنداننده) 22
تبلیغات
اخبار سامانه