هنرهای تزئینی

طرح ایران مهارت

رشته: هنرهای تزئینی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
هنرهای تزئینی ساخت بطری تزیینی 20
هنرهای تزئینی ساخت عروسک‌‌هاي خمیر چینی (طرح‌های ساده) 18
هنرهای تزئینی پتینه هفت سین بر روی سفال خام  19
هنرهای تزئینی تابلوسازی با گل خشک 12
هنرهای تزئینی سبزی آرائی ساده 12
هنرهای تزئینی شمع سازی ساده 15
هنرهای تزئینی طرح ریزی با میخ 19
هنرهای تزئینی گل آرائی ساده گل‌های تازه و طبیعی 12
هنرهای تزئینی گل آرایی ساده گل‌های خشک 12
هنرهای تزئینی مرصع کاری 16
هنرهای تزئینی ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی  19
هنرهای تزئینی پارچه سازی تزئینی ساده  12
هنرهای تزئینی ساخت انواع گل‌های مصنوعی  (گل پارچه‌ای آهارزده) 15
هنرهای تزئینی ساخت انواع گل‌های مصنوعی (گل بلندر) 15
هنرهای تزئینی ساخت انواع گل‌های مصنوعی (گل چینی) 15
هنرهای تزئینی میوه آرائی ساده 12
تبلیغات
اخبار سامانه