هنرهای نمایشی

طرح ایران مهارت

رشته: هنرهای نمایشی

 

رشته نام استاندارد (حرفه) ساعت کل
هنرهای نمایشی بازیگری جلوی دوربین در سینما  22
هنرهای نمایشی کارگردانی فیلم کوتاه  20
هنرهای نمایشی نمایشنامه نویسی 22
هنرهای نمایشی نمایش رادیویی 22
هنرهای نمایشی استنداپ کمدین (خنداننده) 22
تبلیغات
اخبار سامانه