برنامه‌نویسی بازی‌های رایانه‌ای

مهارت‌های مرتبط با دیپلم کاردانش

دانلود جدول درسی رشته برنامه نویسی بازی‌های رایانه‌ای (کلیک کنید)

نام رشته مهارتی ساعت
 کاربر رایانه 300
 کاربر نرم افزار اداری 230
 رایانه کار ICDL2 32
کاربر اندروید 48
 شهروند الکترونیکی(Citizen-E) 77
 برنامه‌نویسی scratch 40
 مهارت عمومی برنامه‌نویسی 325
 بازی‌سازی مقدماتی با موتور یونیتی 75
 برنامه‌نویسی بازی‌های رایانه‌ای 216
 بازاریابی الکترونیکی 64
مدیر بازیهای شبکهای (Net Game) 90
 کاربر Poser 220
 کاربر Illustrator 108