لزوم رعایت مفاد تفاهم‌نامه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح

با توجه برگزاری جلسات توجیهی با ذینفعان تفاهم‌‌نامه، مؤکداً طرفین و ذینفعان را به رعایت دقیق مفاد تفاهم‌نامه دعوت می‌نماید. (مشاهده متن مکاتبه با ستاد کل نیروهای مسلح)

 

تبلیغات
اخبار سامانه