الزام به استفاده از سامانه maharattvto.ir جهت مشارکت در تفاهم‌نامه قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح

پیرو عقد تفاهم‌نامه اجرایی با قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح و نظر به درخواست این قرارگاه فرایند مشارکت آموزشگاه‌های آزاد در این تفاهم نامه صرفاً از طریق سامانه جامع آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کشور به نشانی www.maharattvto.ir امکان پذیراست،

 

متن کامل مکاتبه با آقای دکتر نماینده مدیرکل محترم دفتر آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی

 

 

 

 

تبلیغات