پنجمین کنگره ملی روش های نوین کسب وکار

پنجمین گنکره ملی روش های نوین کسب کار به همت سازمان متخصصین ومدیران درتهران برگزارشد .دراین کنگره که صاحبان ومدیران ارشدبیش از۲۵۰ مجموعه اقتصادی حضورداشتند سیداسماعیل سیداسرفی دبیرکانون کشوری وحسین بابائیان معاون دفترراهبراموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشورنیزبعنوان میهمانان ویژه حضورداشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات