امضای تفاهم نامه همکاری بادانشگاه پیام نورایران

امضای تفاهم نامه همکاری کانون کشوری بادانشگاه پیام نورکشور ، براساس این تفاهم نامه دوره های آموزش MBAو DBA (کارشناسی ارشد ودکتری کسب وکار) با ۵۰٪ تخفیف برای موسسان ، مدیران ومربیان آموزشگاه های آزاد ،بدون پیش نیاز مدرک تحصیلی وبامعرفی وتائیدکانون برگزارخواهد شد،همچنین کلیه دانشجویان،کارکنان و خانواده های واحدهای  دانشگاه پیام نور درسراسر درآموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای آموزش مهارتی خواهند دید .

تبلیغات
اخبار سامانه