شرایط مشارکت در طرح مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح

با توجه به تفاهم‌نامه منعقده بین ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور جهت شرکت در طرح مهارت‌آموزی ستاد نیروهای مسلح لازم است مؤسسین محترم مراکز آموزشی جهت شرکت در طرح مذکور موارد مشروحه طبق فایل‌های پیوست را دقیقاً اجرا نمایند.

 

بند 3 تفاهم‌نامه

 

 

 

 

بند 6 تفاهم نامه

 

 

 

1- برای عضویت در سامانه جامع مراکز آموزشی maharattvto.ir مطابق فایل راهنما عمل نمایید.  (دریافت فایل راهنمای عضویت در سامانه)

2- پس از ثبت نام و ایجاد آموزشگاه و ثبت مشخصات در محیط کاربری، در بخش اطلاعات پایه، مشارکت در طرح‌،  طرح نیروهای مسلح را انتخاب نمایید.

3- حرفه‌های موضوع تفاهم‌نامه با توجه به رشته‌های آموزشی  در داشبورد آموزشگاه اضافه شده است، حرفه‌هایی که در مرکز آموزشی شما قابل اجرا نمی‌باشند را حذف نمایید.

برای پیگیری دقیق مراحل ثبت نام فایل راهنما را دانلود نمایید. (دانلود فایل راهنمای ثبت نام و انتخاب طرح نیروهای مسلح)

 

تبلیغات
اخبار سامانه