مرحله شماره 1: ورود اطلاعات پایه

توجه:

  • در هنگام ثبت نام از برگشت به عقب یا رفرش کردن صفحه خودداری نمایید.
  • برای برگشت به عقب و ویرایش اطلاعات از گزینه های قرارداده شده در قسمت پایین هر مرحله استفاده نمایید.
  • پس از تکمیل مرحله شماره 1 ثبت نام، کد رهگیری ثبت نام در بالای صفحه درج خواهد شد.
  • برای پیگیری ثبت نام با استفاده از کد رهگیری از گزینه "پیگیری ثبت نام" در بالای صفحه استفاده نمایید.
  • در صورت اشتباه وارد کردن اطلاعات سازمان، آموزشگاه، دوره آموزشی و یا اطلاعات متقاضی، تمام مسئولیت با فرد هنرجو است.

انتخاب سازمان:
نام:
نام خانوادگی:
جنسیت:
شماره موبایل: