مرحله شماره 1: اطلاعات پایه

توجه:

  • در هنگام ثبت نام از برگشت به عقب یا رفرش کردن صفحه خودداری نمایید.
  • برای برگشت به عقب و ویرایش اطلاعات از گزینه های قرارداده شده در قسمت پایین هر مرحله استفاده نمایید.
  • پس از تکمیل مرحله شماره 1 ثبت نام، کد رهگیری ثبت نام در بالای صفحه درج خواهد شد.

به عنوان:*
نام:*
نام خانوادگی:*
کد ملی:*
استان:*
شهرستان:*
تاریخ تولد:*
محل تولد:*
تلفن محل سکونت:*
شماره موبایل:*
نام آموزشگاه‌های محل خدمت:
سمت در آموزشگاه: